Gradbeni nadzor in svetovanje

Vsak investitor je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan zagotoviti ustrezen nadzor nad izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
S strani Inženirske zbornice Slovenije smo pooblaščeni za gradbeni nadzor nad izvedbo električnih inštalacij za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Večletne izkušnje pri gradbenem nadzoru šolskih, stanovanjskih, poslovnih, trgovskih, industrijskih in drugih objektov našim naročnikom zagotavljajo več kot le formalni nadzor.
Izbira nadzornika je poleg izbire izvajalcev ključna, saj investitorju zagotovi dosledno upoštevanje projektne dokumentacije in strokovni nadzor nad kakovostjo same izvedbe. Slednje se vsekakor zrcali v končnem objektu, zgrajenem v ustrezni kakovosti in za ustrezno ceno.