Projektiranje električnih inštalacij

Izdelamo projektno dokumentacijo električnih inštalacij za:

• Močnostne električne inštalacije
• Signalno komunikacijske inštalacije

Izdelujemo projektno dokumentacijo za vse vrste električnih inštalacij v vseh posameznih fazah projektiranja. Slednje vključujejo idejno zasnovo IDZ, idejni projekt IDP, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, projekt za izvedbo PZI, projekt za razpis PZR in projekt izvedenih del PID.

Svetujemo vam pri zasnovi električnih in podatkovnih inštalacij, saj je naš cilj zasnovati prilagojene inštalacije, da v prihodnje ne boste imeli težav z namestitvijo opreme v svojem stanovanju, hiši ali poslovnem objektu.

Pri novogradnjah imamo pri postavitvi in izbiri opreme proste roke, medtem ko je adaptacija starih objektov veliko bolj kompleksna. Treba je vedeti, kako je izvedena stara inštalacija in na podlagi teh podatkov zasnovati sanacijo obstoječega sistema ter prilagoditi opremo obstoječemu sistemu.

Ker se tehnologija razvija zelo hitro, redno spremljamo novosti na tržišču. Pri zasnovi elektroenergetskih inštalacij uporabljamo sodobna programska orodja in sledimo razvoju, zakonodaji ter ekološkim in energetsko optimalno učinkovitim rešitvam.


Močnostne električne inštalacije
 


Močnostne inštalacije zajemajo razvod kablov oziroma vodnikov za dovod elektrike do objekta ter do posameznih porabnikov. Inštalacija za razsvetljavo in moč je osnovni gradnik sodobnih bivalnih in poslovnih objektov, ki nam omogoča normalno življenje in poslovanje.

V zadnjem času se poleg varčnih sijalk vedno bolj uveljavljajo svetila s sodobnimi LED diodami, katerih prednost sta dolga življenjska doba in majhna poraba električne energije. Prav tako se v želji po avtomatizaciji objektov številni investitorji zanimajo tudi za inteligentne inštalacije. Na tržišču so na voljo različne vrste tovrstnih inštalacij, ki pa se lahko močno razlikujejo tako v ceni kot tudi v združljivosti z ostalo opremo.

Z našimi bogatimi izkušnjami in odličnim poznavanjem ponudbe na tržišču vam svetujemo pri izbiri in se povsem prilagodimo vašim željam.

Projektiramo:

• splošna in varnostna razsvetljava
• zunanja razsvetljava
• javna razsvetljava cest in predorov
• energetski razvodi - mreža, agregat, UPS
• splošna in tehnološka moč
• moč za strojne naprave ogrevanja, hlajenja in prezračevanja
• strelovodni sistem, ozemljitve, prenapetostna zaščite
• inteligentne inštalacije
• centralno nadzorni sistem CNS
• avtomatizacija naprav


Signalno komunikacijske inštalacije

 
Inovativne tehnologije in rešitve spreminjajo način komuniciranja med ljudmi in vzpostavljajo nove poslovne modele. Skupaj z vami sodelujemo pri načrtovanju vaše lokalne mreže, vam svetujemo pri izbiri inštalacije, opreme, lokacije računalnikov itd.

Klasična signalno komunikacijska inštalacija se izvaja predvsem z bakrenimi kabli, ki pa jih vedno bolj zamenjuje nova tehnologija – optični kabli. Slednji ponujajo številne prednosti, predvsem svetlobni komunikacijski sistem ponuja hitrejši prenos podatkov preko optičnih vlaken.

Ozvočenje predstavlja vedno bolj pomemben sistem v objektu, saj vpliva na počutje in kakovost bivanja v objektu. Zato se trudimo uskladiti kakovost zvoka, skladnost in eleganco, enostavnost upravljanja ter razširljivost.

Tehnično varovanje prostorov in objektov je danes postalo že nuja. Svetujemo vam glede vrste tehničnega varovanja tako za manjše objekte kot tudi za zapletene in kompleksne sisteme tehničnega varovanja.

Avtomatski sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje požarov so nepogrešljivi in predstavljajo predpogoj za kakovostno varovanje objektov pred požari. Njihov namen je v največji možni meri pripomoči k učinkovitosti vseh ostalih ukrepov za preprečitev širjenja požara.

Zasnovani so namreč tako, da požar odkrijejo v najbolj zgodnji fazi, ko je materialna škoda še relativno majhna. Sicer se požar širi, veča se materialna škoda, v nevarnosti pa so lahko tudi človeška življenja.

Projektiramo:

• strukturirano ožičenje za telefonsko in računalniško omrežje
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
• varnostni sistemi: video nadzor, protivlomne inštalacije, kontrolo pristopa
• domofonske in video domofonske inštalacije
• ozvočenje
• antenski sistemi

 
Primer načrta


Pri projektiranju uporabljamo sodobna programska orodja, kot so SEE Electrical/CADdy++, AutoCAD, Cening, Relux ipd., s pomočjo katerih se zlahka prilagodimo novostim na trgu in jih vključujemo v naše projekte. 

Načrti so barvni, saj so tako veliko bolj pregledni za izvajalca in uporabnika objekta.

PRIMER TLORISA

4

 

PRIMER RISBE IN IZGLEDA RAZDELILNIKA

5

6

 

PRIMER IZRAČUNA OSVETLJENOSTI PISARNE S 3D PRIKAZOM

7

 

8

9

PRIMER IZRAČUNA OSVETLJENOSTI AVLE S 3D PRIKAZOM

10

 

11

12

PRIMER 3D PRIKAZA IZRAČUNA OSVETLJENOSTI JEDILNICE

13

 

PRIMER 3D PRIKAZA IZRAČUNA OSVETLJENOSTI DNEVNE SOBE

14