Stanovanjska soseska ČRNUŠKI BAJER, Ljubljana

MNENJE INVESTITORJA, 29. junij 2012

''Podjetje PROFI K2 je v sodelovanju s projektanti LINEAR d.o.o., Bevk Perovič arhitekti d.o.o. in Gužič Trplan arhitekti d.o.o izdelalo načrte električnih inštalacij na projektih Stanovanjski objekt Bohoričeva, Stanovanjska soseska Črnuški bajer 1.faza in Stanovanjska soseska Črnuški bajer 2.faza, za vse faze projekta od IDP, PGD, PZI in PID.
Načrte je podjetje PROFI K2 izdelalo skrbno, natančno in v okviru predvidenih rokov, pri čemer je odgovorni projektant elektičnih inštalacij dosledno sledil projektni nalogi investitorja, pri tem pa tudi konstruktivno in strokovno sodeloval pri iskanju kvalitetnih projektnih rešitev.''IRENA PUNGARTNIK, univ.dipl.inž.arh.
Direktorica razvoja in priprave projektov
IMOS d.d., Ljubljana
Fajfarjeva ulica 33,1001 Ljubljana