Stanovanjska soseska ČRNUŠKI BAJER, Ljubljana

Stanovanjska soseska Črnuški bajer je predvidena na robu urbanega prostora mesta Ljubljana in v zaledju mestnega obroča pod Rašiškim hribom, ki zaokroža severni rob območja. Ponuja raznovrstne tipologije in velikosti stanovanj, primernih za vse generacije.

V stanovanjski soseski Črnuški bajer bo poskrbljeno za vse generacije, saj so v sklopu soseske poleg stanovanj predvideni še vrtec z zakloniščem za najmlajšo generacijo in objekt z oskrbovanimi stanovanji. Na voljo bo skupno 250 stanovanj družinskega tipa, med njimi 30 oskrbovanih stanovanj.

Za predvideno število stanovanj bo na voljo bo dovolj parkirnih mest v dveh podzemnih kletnih etažah, delno pa tudi na terenu.

IMOS d.d. je investitor stanovanjske soseske Črnuški bajer. Stanovanjsko sosesko sta projektirala arhitekturna biroja Bevk Perović arhitekti d.o.o. (1.faza) in Gužič Trplan arhitekti d.o.o. (2.faza).

Untitled

2 3 4

MNENJE INVESTITORJA, 29. junij 2012