Stanovanjska soseska POLJE III, Ljubljana

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je investitor nove stanovanjske soseske Polje III, ki je predvidena na obrobju Ljubljane.

Za omenjeno naselje smo izdelali načrte električnih inštalacij.

Stanovanjsko sosesko projektira arhitekturni biro Bevk Perović arhitekti d.o.o.

Predvideno je 96 neprofitnih stanovanj in 50 bivalnih enot v šestih blokih.

poljeIII 1

poljeIII 4 poljeIII 2 poljeIII 3