OŠ NOVE FUŽINE, Ljubljana - KUHINJA

Za adaptacijo kuhinje v osnovni šoli Nove Fužine smo izdelali načrt električnih inštalacij in vodili gradbeni nadzor.

nfk1
nfk2

MNENJE INVESTITORJA