OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA, Ljubljana

Za osnovno šolo Prežihovega Voranca v Ljubljani smo izdelali načrte električnih inštalacij in vodili gradbeni nadzor ob adaptaciji šole ter kuhinje z jedilnico.

OS PV

1 2 3

MNENJE INVESTITORJA, 4. januar 2013