Projekti

Poleg vseh naštetih projektov smo izdelali še veliko raznih trgovskih in gostinskih lokalov ter stanovanjskih hiš.