O nas

PROFI K2 je leta 1991 ustanovljeno družinsko podjetje, ki nudi visoko kakovostno projektiranje električnih inštalacij in strokovni nadzor ter svetovanje.

V času od ustanovitve pa vse do danes smo zaključili številne raznolike projekte in sodelovali pri strokovnih nadzorih nad njihovo izvedbo. Dolgoletne izkušnje, spoštovanje dogovorjenih rokov, resen odnos do dela in popolna prilagodljivost so naše odlike, s pomočjo katerih uspešno dokončamo projekte in premostimo vse ovire na poti do cilja.

S ponosom se uvrščamo med najbolj prepoznavna slovenska podjetje s področja projektiranja električnih inštalacij in strokovnega nadzora nad izvedbo.

Odličnost na vsakem koraku je naš moto že vse od leta 1991.

Podjetje je vpisano v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Srg 2002/03219 z naslednjimi podatki:

Firma: PROFI K2 inženiring d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: PROFI K2 d.o.o. Ljubljana
Sedež: 1260 LJUBLJANA, Trbeže 5
Matična številka: 5521726
Davčna št.:  SI48173444
Transakcijski račun: 35001-0001033447
Osnovni kapital: 12.781,06 €

bisnode2016