Zakaj izdelati načrt električnih inštalacij za enostanovanjsko hišo

Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS 55/08) (posledično tudi Zakon o graditvi objektov ZGO-1C) je s svojim 35. členom ukinil načrte PGD za električne in strojne inštalacije ter gradbene konstrukcije za enostanovanjske stavbe. Verjetno je bil razlog za to ukinitev, namen, da bi se postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja poenostavil. Vendar pa problem dolgotrajnega pridobivanja gradbenih dovoljenj ni pri projektantih, temveč na strani izdajateljev soglasij. Zaradi projektantov inštalacij se izdelava celotnega projekta za hišo ne zavleče popolnoma nič.
Ker običajen investitor ne more slediti hitremu razvoju sodobne tehnike je prepuščen na milost in nemilost monterjem, kateri mu običajno prodajo, kar je za njihovo korist najugodneje. Vprašljivo je tudi pravilno dimenzioniranje električnih vodov in prenapetostne zaščite ter s tem povečana nevarnost požara v takšnih hišah. Tukaj so še inteligentne inštalacije, ki jih običajen monter brez načrta ne more izvesti. Izenačevanje potencialov se tudi ne izvaja, če se monterja posebej ne opozori na izvedbo. Kdo dimenzionira ogrevna telesa? Spet monter, ki ne upošteva gradbene fizike, ampak le svoje izkušnje. Kdo dimenzionira armaturo in izriše armaturne načrte? Zidar? Kaj pa potresna varnost? Napake tako bremenijo investitorja, ki mu je država omogočila, da gradi hišo brez projektantov, ki vse te izračune obvladajo in investitorju tudi svetujejo tehnično najustreznejšo rešitev. V času izvedbe načrtov se je veliko lažje prilagajati, spreminjati in upoštevati želje investitorja kakor ob izvedbi, saj take spremembe finančno bremenijo investitorja.
Za investitorja je veliko bolje in konec koncev tudi ceneje, da se izdela celotna projektna dokumentacija z vsemi načrti.